TAJANSTVENA SNAGA BROJA

Jedna od velikih predrasuda, koja se tijekom vremena izgubila, jer je dokazana zabluda, bila je kabala (hebr. Kabbala) ili učenje u mističnu snagu brojeva i slova.

Posljednji ostaci tog  »naučavanja« koji su ostali u narodu, jest vjerovanje da je broj 13 nesretan, a brojevi  7 i 4 sretni.

Ništa lošeg nije u tome, ako netko i danas želi vjerovati da je to tako, jer se on osvjedočio da je to istina!

Kabala je tajna židovska nauka proricanja koja tumači brojeve i njihov odnos s prirodnim zakonima, kako bi utvrdila buduća kretanja ili budućnost.

Njezina namjera nije da utječe na tok sudbine kako bi promijenila budućnost, jer to nije moguće. Za to postoje određeni zakoni.

Osnov njezinog proricanja jeste vjerovanje da postoji Dobro i Zlo, koji pomoću sudbine određuju budućnost.

Jedino  što nama može biti dostupno jest to da izbjegnemo zlo i da ga nadomjestimo dobrim.

Kabala nam želi otkriti gdje u budućnosti stoji dobro, a gdje zlo.

Na nama je da našom slobodnom voljom izaberemo to dobro ili zlo i taj izbor je tada prava sudbina čovjeka.

Elementi svih stvari, pomoću kojih otkrivamo dobro ili zlo, nalaze se u brojevima.

To je bilo osnovno učenje kabale.

Postojalo je vjerovanje da svaki broj ima neku posebnu moć koja se ne zasniva na označavanju količine već je u nepoznatom odnosu s principima prirode, koja nam pomoću tih simbola otkriva tajnu Mudrosti.

Jedan od najvećih teoretičara o magiji brojeva bio je znameniti grčki matematičar Pitagora. Njemu se pripisuje ova tvrdnja:

Svijet je sazdan na moći brojeva. Sistem svemira temelji se na zakonu harmonije i sklada, a osnov harmonije je broj, tj. međusobni faktori odnosa.

Poznavati brojeve i njihove kvantne i kvalitetne odnose znači poznavati zakone prirode, poznavati prirodu.  Znanstveno dokazati jedan zakon prirode znači primijeniti zakon broja.

 

POTPUNI POPIS SRETNIH I NESRETNIH DANA U GODINI

Sretni  dani  jesu: Nesretni  dani  jesu:
U siječnju: 1,3,10,27,31 U siječnju: 8,13,25
U veljači: 7,8,18 U veljači: 2,10,17,22
U ožujku: 3,9,12,14,16 U ožujku: 13,19,23,28
U travnju: 1,5,7 U travnju: 18,20,29,30
U svibnju: 1,2,4,6,9,14,19,23 U svibnju: 10,17,20
U lipnju: 3,5,7,9,12,23,25 U lipnju: 4,20
U srpnju: 3,6,10,23,30 U srpnju: 5,13,27
U kolovozµ: 5,7,10,14,29 U kolovozµ: 2,13,27,31
U rujnu: 6,10,13,18,27,30 U rujnu: 16,25,28
U listopadu: 13,15,16,25,31 U listopadu: 3,9,27
U studenom : 1,3,13,15,25,30 U studenom : 6, 23
U prosincu: 1,10,20,29 U prosincu: 15,26,28,31

 

U narodnom vjerovanju postoji tumačenje i o dobrim i o lošim danima u tjednu. Po tome svaki dan nije pogodan za svaki posao. Narodno opravdanje za tu tvrdnju nalazi se u Bibliji i opisu kako je stvaran svijet. Kada bi svi dani bili pogodni za rad i za svaki posao, ne bi Bog stvarao svijet u 6 dana, nego bi sve stvorio u jedan. Već tada je određena podjela o moći i utjecaju pojedinog dana na određeni rad.

kabalisticka-numerologija

Tako je narodno zaključivanje donijelo i ovo tumačenje:

Ponedjeljak je dan sretan za svaki početak rada i za svaki rad, jer je tog dana i Bog otpočeo sa radom.

Utorak je nesretan dan i ne treba započeti nikakav novi posao, osim ako je vezan za vodu. Posao koji se tog dana započinje ili završi, neće donijeti koristi.

Srijeda nije sretan dan za rad, koji bi trebalo otpočeti, ali je sretan za sakupljanje plodova koji su rezultat prijašnjeg rada. Posebno će nam biti sretno sve što toga dana dobijemo, a nije stečeno radom.

Četvrtak je sretan dan. Toga dana dobro je započeti novi rad, jer će donijeti uspjeh, isto kao da je započet u ponedjeljak.

Petak je dan kada se posao dovršava, a novi se ne započinje. Sreća u novom poslu, započetog toga dana, postiže se samo sa životinjama. To je dan kada se može saznati svaka tajna.

Subota je nesretan dan. Posao koji se započne toga dana, nosi u sebi mnogo briga i razočaranja, a završi loše. Taj dan je posvećen mrtvima.

Nedjelja je sretan i blagoslovljen dan. To je dan odmora.

 

kabbalah_circles_01_by_deviantnepstock

Krug označava jedinstvo, a ono je simbol svemira. Kružnica je beskrajna linija, u smislu njezina kraja, jer joj je početak i završetak u istoj točki.

Nula je oznaka apsolutnog , dok je krug njegov prikaz. I vječnost je apsolutno vrednovanje, dok je vrijeme relativno.

Iz tog “naučavanja”  stvorena je teorija da su brojevi od jedan do deset univerzalni opći brojevi, glavni brojevi iz kojih proizlaze svi ostali brojevi.

Tako je za brojeve izneseno:

1 je broj određenosti. Posjeduje agresivnost, ambiciju i akciju. Cilj toga broja jest da stječe prvenstvo ili autoritet zapovijedanja. On je izvor svih brojeva. On je broj i oznaka najvećeg principa, onoga koji je jedini. Središte je svega, a temelj svakog početka .

2 je broj koji označava preciznost, ali i njezinu krajnju suprotnost. Sadržava ekstreme kao što su dan i noć, pozitivno i negativno, i pomoću njih u jednakom omjeru održava ravnotežu. On predstavlja život koji se ostvaruje vječnim djelovanjem i kretanjem. On je misao.

3 je broj mnogostranosti, čiji je simbol trokut, a označava prošlost i budućnost. On je prikaz trojstva u jedinstvu i znamenje je Stvaranja.  U magiji je ključ svih nauka i tajni.

4 je znak solidnosti i čvrstine. Njegov simbol je kvadrat. On je realnost svijeta. Predstavljen je u znamenju križa.

5 je broj avanture i nepredviđenosti. Samo kao takav nosilac je sreće. On je veza suprotnih polova. Njegov simbol je pentagon, petokraka zvijezda. Lik zvijezde s jednim krakom gore je oznaka za čovjeka. Petokraka okrenuta sa dva kraka gore je znak crne magije i predstavlja suprotnost dobra i zla.

6 je simbol pouzdanosti. Posjeduje savršenstvo, jer je djeljiv parno sa dva i neparno sa  tri, ai u kombinaciji je osnovnih elemenata svakog od njih. Predstavlja ga zbroj njegovih činilaca.

7 je broj Tajne. Temelj njegova stvaranja je učenje i mudrost. On je apsolutni broj. Združuje jedinstvo broja 1 i savršenstvo broja 6 u cjelinu koja predstavlja Um. U svim područjima ljudskog djelovanja ima najveće značenje. Posebno je naklonjen pjesništvu.

8 je broj materijalnog uspjeha i predstavlja dvostruki kvadrat. Podijeljen u dva dijela, on ostaje stabilan, pa i njegovi djelovi kada se dijele na dva dijela zadržavaju to svojstvo. Njegova podjela na dva dijela daje nam broj koji je simbol Pravde.

9 je najveći od svih primarnih glavnih brojeva. On je simbol Velike ideje.