U tumačenju značaja snova veliku važnost, prema narodnoj predaji, pripisuje se dobu dana ili noći kada je san snivan i datumu toga dana u mjesecu. Na osnovu toga izražena je ova tablica koja pokazuje što će se dogoditi od snova koje sanjamo i da li je istinit ili nije istinit (prema danima u mjesecu računajući  prvi dan od dana mladog mjeseca).

San snivan dana:

 1. pretkazuje uspjkeh
 2. Brza radost
 3. Bezvrijedan je
 4. Sretan završetak
 5. Istinit je
 6. Neće se ispuniti
 7. Donijet će sreću
 8. Djelomično istinit
 9. Važan san i treba ga pamtiti
 10. Može se ispuniti
 11. Dogodit će se istog dana
 12. Dogodit će se u toku mjeseca
 13. Dogodit će se kroz 7 dana
 14. San nije istinit
 15. Neće se ispuniti
 16. Ispunit će se za kratko vrijeme
 17. Napredak i uspjeh
 18. Ispunit će se istog dana
 19. Ispunit će se za 7 ili 77 dana
 20. Donijet će malu korist
 21. Pravovremeno će se ispuniti
 22. Neće se ispuniti
 23. Dogodit će se za 21 dan
 24. Od velike je važnosti i ispunit će se za kratko vrijeme
 25. Ispunit će se
 26. Neće se ispuniti za mjesec dana
 27. Važan za rok od godine dana
 28. Neće se ispuniti

Snovi koje se snivaju noću ispunit će se danju i obratno, snovi koji se snivaju danju, ispunit će se noću.

Snovi koji se snivaju noću od četvrtog sata poslije ponoći pa do jutra, ispunit će se pa makar za deset godina.

Snovi koji se snivaju od ponoći do četvrtog sata ujutru, ispunit će se za 7 dana, 7 mjeseci ili 7 godina.

Snovi koji se snivaju od osam sati uveče do pola noći su najvažniji snovi i glavni pretkazivači.

Tumačenje snova je otežano i time što je teško utvrditi u koje doba noći ili dana je san sniva. Mnogih snova se sjećamo samo djelimično, a neki se i ponavljaju.

To su poruke koje uvijek ne znamo protumačiti, paih moramo ostaviti vremenu koje sve odgoneta.